roof 1

JM Byg - totale byggeløsninger...

roof 1 - mobil

75 29 83 55     Følg os på:

roof - tlf - email - social

75 29 83 55     per@jmbyg.dk     Følg os på:

Struktureret byggeproces fra start til slut

- én af vores kernekompetencer

 • 1. Inspiration & idé

  Vi arbejder altid på at finde den unikke byggestil, der passer til jeres virksomhed og omgivelserne. Her lytter vi meget til netop jeres ønsker, men vi kan også få inspiration fra de mange forskellige typer erhvervsbyggeri, som JM Byg A/S har lavet gennem årene.

  Varighed: fra 1 til xx måneder, afhængig af kompleksitet og ønsker.

 • 2. Projektforslag

  På baggrund af vores idéer udarbejder JM Byg A/S et projektforslag i form af en skitse og en rumplan/grundplan samt en 3D-tegning/visualisering af udvendigt udseende, set fra forskellige vinkler.

  Varighed: ca. 2-4 uger, afhængig af størrelse på byggeri

 • 3. Materialevalg

  I samarbejde med jer udarbejder JM Byg A/S en række forskellige lister til materialevalg, således at denne proces bliver så struktureret og grundig som mulig, samt således at der kan udarbejdes et præcist tilbud på byggeriet.

  Varighed: fra 1 til xx uger, afhængig af byggeriets størrelse og kompleksitet

 • 4. Tilbud

  På baggrund af projektforslag og materialelister udarbejder JM Byg A/S et detaljeret tilbud samt tidsplan på byggeprojektet.

  Tilbuddet gennemgås indgående med bygherren, således at alle tvivlsspørgsmål afklares så tidligt i

  processen som muligt.

  Varighed: ca. 2 uger

 • 5. Kontrakt

  Når alle spørgsmål er afklaret, materialer er valgt, 3D-tegninger og tidsplan er godkendt udarbejdes byggekontrakt efter gældende regler.

  Varighed: ca. 2 uger

 • 6. Myndighedsbehandling & tegningsmateriale

  Efter kontraktunderskrivelse udarbejdes detailtegninger og ingeniørberegninger, som bl.a. anvendes til myndighedsbehandling af byggeprojektet. Alt tegningsmateriale i 3D kan udleveres digitalt til bygherren. Samtidig udarbejdes en detaljeret entreprisebeskrivelse samt liste over underentreprenører, som involveres i byggeprocessen. JM Byg anvender i altovervejende grad faste samarbejdspartnere.

  Varighed: 3-4 måneder, afhængig af kommunens sagsbehandlingstid.

 • 7. Byggeproces

  Den samlede byggeproces gennemgår tillige en række strukturerede step, som kendetegner et kvalitetsbyggeri fra JM Byg – se flow for byggeprocessen og tilhørende kvalitetssikring.

  Varighed: 6-12 måneder, afhængig af størrelse og kompleksitet.

+ -

Selve byggeprocessen

Under byggeprocessen bliver bygherren løbende orienteret omkring status på byggeri efter hvert step. Samtidig udfører JM Byg fotodokumentation af byggeriets faser, således at der gennemføres en dokumenteret kvalitetskontrol gennem alle byggeriets faser.

Ved projektstart oprettes et projektteam af vores byggeledere. Projekterne bliver ugentligt kontrolleret af vores byggeledere, hvor der efter behov afholdes byggemøder. Efterfølgende udarbejdes der et byggemødereferat, som afleveres til jer, så I har indsigt i byggeforløbet.

kontakt os

Kontakt os for uforpligtende oplæg og overslag på dit projekt

Selve byggeprocessen

 • 1. Fundament & terrændæk

  Første step i byggeprocessen er etablering af fundament og terrændæk.

 • 2. Bagmur & ydervæg

  Næste step er opbygning af bagmure og ydervægge.

 • 3. Tagkonstruktion

  Tagkonstruktion opbygges derefter, og rejsegilde holdes.

 • 4. Vinduer og installationer

  Næste step er isætning af vinduer, således at bygningen lukkes, og installationer til vand, varme og elektricitet kan etableres.

 • 5. Indvendigt arbejde

  Herefter gennemføres alt det indvendige arbejde med døre, lofter, skabe, o.l.

 • 6. Belægning og evt. haveanlæg

  De afsluttende opgaver med belægning samt evt. have- eller grønne anlæg etableres. Link til Haveanlæg/Næsbjerg havecenter

 • 7. Aflevering

  Nøglerne til det færdige byggeri afleveres til bygherren, og efter en fælles gennemgang at byggeriet, udarbejdes en Afleveringsrapport.

 • 8. Garantieftersyn 1 år og 5 år

  JM Byg gennemgår altid alle deres byggeprojekter efter 1 år og igen efter 5 år, således at fejl og mangler kan udbedres, før den generelle byggegarantitid i.h.t. AB92 på 5 år udløber. Det skaber tryghed og sikkerhed for bygherren - men også for JM Byg, der derved sikrer en tilfreds kunde og et byggeri, som vi kan være stolte af..

+ -